Prywatny Detektyw – Detective Consulting

Profesjonalne biuro detektywistyczne Detective Consulting z Gdańska świadczy usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy pomoc zespołu doświadczonych specjalistów – prywatnych detektywów. Ponadto realizujemy zlecenia z zakresu kompleksowej ochrony mienia, doradzamy z zakresie ochrony osobistej, wykonujemy audyty bezpieczeństwa obiektów na terenie Trójmiasta oraz całego kraju. Posiadamy stosowne koncesje i zezwolenia umożliwiające nam prowadzenie działalności zgodnie z prawem. Priorytet stanowi dla nas dopasowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta. Stale doskonalimy tworzone przez nas zintegrowane systemy bezpieczeństwa, przeprowadzamy ocenę ryzyka i doradzamy.

Zapewniamy najwyższy stopień ochrony w obiektach, gdzie poza skutecznością zabezpieczeń znaczącą rolę odgrywa dochowanie tajemnicy państwowej oraz służbowej. Ściśle określone, rygorystyczne zasady doboru kadry umożliwiają stworzenie zespołów wykazujących się wiedzą, kompetencjami oraz predyspozycjami do działań zabezpieczających. Powierzone nam zadania realizujemy w oparciu o najwyższe standardy i ponosimy za nie odpowiedzialność. Z uwagi na duże ryzyko zawodowe jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, a oddelegowani przez nas do zadań agenci posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jesteśmy profesjonalistami. Działamy skutecznie, dyskretnie i zgodnie z prawem. Informujemy na bieżąco o postępach naszych działań.

Facebook

Google Plus

LinkedId