O mnie

Urodziłem się i wychowałem na Pomorzu. Zasadniczą służbę wojskową odbyłem na okrętach Marynarki Wojennej. Swoich dowódców  wspominam z najwyższym szacunkiem. To oni i służba w ciężkich warunkach, zahartowała mnie do dalszego życia. Po zakończeniu służby, rozpocząłem pracę w Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych. Miałem okazję pracować we wszystkich ich rodzajach. Zdobywałem kolejne uprawnienia: licencję pracownika ochrony, licencję pracownika zabezpieczenia technicznego oraz  uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa i certyfikat PFSO (Oficer Ochrony Portu).

Przez ponad dziesięć lat kariery zawodowej byłem związany z jedną z największych na świecie firm z branży ochrony. Właśnie tam nauczyłem się najwięcej i awansowałem na wyższe szczeble zawodowe.

W tym czasie, wyznaczano mi różnego rodzaju zadania i konsekwentnie egzekwowano ich wykonanie. Stawiano wysokie bramki jakości.

Dzięki właściwemu kierownictwu stałem się dobrym managerem. Stałem się osobą, potrafiącą zarządzać pracą innych w taki sposób, by ich wydajność i skuteczność była na najwyższym poziomie.

Zrozumiałem, iż  czasami pracownicy,  nawet perfekcyjnie wyszkoleni, nie są w stanie zapewnić sobie i firmie sprawności w działaniu. W większości przypadków do tego zadania jest potrzebny ktoś, kto będzie czuwał nad relacjami, komunikacją oraz ogólnym funkcjonowaniem całości. Właśnie taką osobą dziś jestem.

Ze względu na fascynację tematem, postanowiłem moje doświadczenie i kwalifikacje rozwinąć  w kierunku usług detektywistycznych. Przystąpiłem do egzaminu państwowego, którego zdanie pozwoliło mi uzyskać licencję zawodową i tytuł Detektywa. Dzięki współpracy z największymi biurami detektywistycznymi w Polsce zyskałem doświadczenie, które dziś pozwala mi świadczyć profesjonalne usługi w tym zakresie.

Piotr Wypych

Dlaczego Ja ?

⇒ Mam przeszłość, która daje pewność odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

⇒ Oprócz mówienia, że gdzieś i kimś kierowałem lub dowodziłem, mam stosowne potwierdzenie swojej wiedzy w dokumentach.

⇒ Posiadając wspomniane dokumenty, ponoszę pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę.

⇒ Moje doświadczenie jest gwarancją Twojego spokoju.

Facebook

Google Plus

LinkedId