Ochrona osób i mienia

Firma Detective Consulting zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu ochrony osób i mienia. W skład naszej kadry wchodzą specjalnie wyszkoleni pracownicy, którzy działają zgodnie z polityką firmy, przestrzegając przy tym niezbędnych procedur prawnych. Są doskonale przygotowani do zabezpieczania miejsc oraz imprez masowych z zachowaniem wszelkich standardów.

Każdy z naszych pracowników posiada łączność z pozostałymi członkami grupy specjalnej. Podczas ochrony osób i mienia pracownicy są cały czas w pobliżu, zapewniając pomoc w przypadku wystąpienia niepożądanej sytuacji.

Z naszego wsparcia mogą skorzystać zarówno Klienci indywidualni, jak i biznesowi, którym zależy na kompleksowej usłudze oraz pewności, że spotkanie firmowe na wysokim szczeblu czy impreza masowa przebiegać będą bezpiecznie pod okiem naszych wyszkolonych pracowników.

Ochrona obiektów

Stały bezpośredni nadzór nad chronionym obiektem

Ochrona obiektów pełniona przez odpowiednio wyszkolonych pracowników

Przestrzegany rygor obowiązujących procedur

Imprezy masowe i okolicznościowe

Kompleksowa ochrona wszelkiego rodzaju wydarzeń:

*Imprezy masowe (zgodnie z Ustawą o Ochronie Imprez Masowych)

*pikniki, koncerty, akcje promocyjne i sezonowe

Zapewniamy odpowiednią logistykę i organizację:

*plany ochrony

*zabezpieczenie medyczne

Usługi recepcyjne

Kompleksowe prowadzenie recepcji

Pracownicy recepcji wyselekcjonowani pod względem potrzeb Klienta

Usługi świadczymy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa

Kompleksowe usługi parkingowe

Parkingi są obsługiwane przez doświadczonych, jednolicie umundurowanych pracowników ochrony, dysponujących środkami łączności, które umożliwiają połączenie z Centrum Monitoringu i zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi. Usługi świadczymy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Organizujemy parkingi okolicznościowe dla firm i instytucji samorządowych (kongresy, zjazdy, Wszystkich Świętych), jak również parkingi dla pracowników i gości odwiedzających instytucje, na zlecenie których pracujemy.

Usługi parkingowe świadczone przez naszą firmę cechują się najwyższym poziomem jakości.

Ochrona fizyczna

Ochrona VIP Przeszkoleni i wyselekcjonowani pracownicy ochrony z doświadczeniem i niezbędnymi kwalifikacjami (m.in. znajomość języków obcych)

Wyposażenie pracowników dopasowane do wymogów kontraktu: środki łączności, środki wsparcia technicznego oraz środki przymusu bezpośredniego (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

Dyskrecja i ścisłe dochowanie tajemnicy Klienta. 

Usługi specjalne 

⇒ Zarządzanie kryzysowe

⇒ Bezpieczeństwo informacyjne

⇒ Działanie przeciw nielegalnemu handlowi i fałszerstwom produktów

 

Plany ochrony

 ⇒ Sporządzanie planów ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności Państwa

⇒ Dokonywanie uzgodnień planów ochrony z instytucjami Państwa w imieniu Klienta

  

Audyty bezpieczeństwa

 ⇒ Pakiet usług skierowany do Klientów użytkujących lub zarządzających obiektami o dużym stopniu komplikacji infrastruktur

⇒ Kompleksowe opracowania o aktualnym stanie bezpieczeństwa obiektu

Przygotowanie projektu systemu zabezpieczenia obiektów

 

Szkolenia i konsultacje

⇒ Przygotowanie kryteriów wyboru podmiotu świadczącego usługi ochronne

⇒ Opracowywanie systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Informujemy, że korzystając z usług koncesjonowanej agencji ochrony, istnieje możliwość uzyskania wysokich zniżek na ubezpieczenia od włamań i kradzieży.*

Facebook

Google Plus

LinkedId