Zarządzanie ryzykiem

Usługi specjalne

⇒ Zarządzanie kryzysowe – pomożemy naszym klientom w sytuacji bezpośredniego zagrożenia oraz przy likwidacji skutków oszustw i innych przestępstw gospodarczych.

⇒ Bezpieczeństwo informacyjne – zapewniamy pomoc w zakresie odpowiedniego przechowywania danych osobowych. Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa, który pozwoli wykryć np. niepożądane zachowania pracowników związane z ujawnianiem danych.

⇒ Działanie przeciw nielegalnemu handlowi i fałszerstwom produktów – rozpoznanie problemu i jego sprawców oraz zebranie materiału dowodowego.

 

Plany ochrony

⇒ Sporządzanie planów ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności Państwa – tworzenie systemu ochrony oraz doradztwo przy wyborze mechanizmów zabezpieczających w obiektach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 24 czerwca 2003 r.

⇒ Dokonywanie uzgodnień planów ochrony z instytucjami Państwa w imieniu klienta – sporządzone plany zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia uzgadniamy z Komendantami Wojewódzkimi Policji.

 

Audyty bezpieczeństwa

⇒ Pakiet usług skierowany do klientów użytkujących lub zarządzających obiektami o dużym stopniu komplikacji infrastruktur.

⇒ Kompleksowe opracowania o aktualnym stanie bezpieczeństwa obiektu – dokonamy analizy zewnętrznych oraz wewnętrznych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa majątku czy też zgromadzonych danych.

Przygotowanie projektu systemu zabezpieczenia obiektów – na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawimy klientowi proponowane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Może to być zainstalowanie monitoringu w strategicznych miejscach czy też przeprowadzenie remontu, zmiana oprogramowania, itp.

 

Szkolenia i konsultacje

⇒ Przygotowanie kryteriów wyboru podmiotu świadczącego usługi ochronne – konsultacje mające na celu zwrócenie uwagi na konkretne zagrożenia dla klienta lub jego firmy. Na tej podstawie klient wie, w jakim zakresie jest mu potrzebna fachowa pomoc.

⇒ Opracowywanie systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa – szkolenie zwraca uwagę na zagrożenia w przedsiębiorstwie oraz możliwość ich wyeliminowania. To także omówienie ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz działań prewencyjnych.

Informujemy, że korzystając z usług koncesjonowanej agencji ochrony, istnieje możliwość uzyskania wysokich zniżek na ubezpieczenia od włamań i kradzieży.*

Facebook

Google Plus

LinkedId